cường vinh phát
cattalogue tại đây
chăn ga gối nệm cvp
đồ dùng khách sạn (3)
drap tấm trải
Cung cấp đồ dùng khách sạn
toper
đồ dùng khách sạn (3)
drap tấm trải
tấm trang trí giường khách sạn
vỏ gối khách sạn
tấm trang trí giường khách sạn
chăn ga gối khách sạn
đồ dùng khách sạn

CHĂN GA GỐI khách sạn 1-2 sao

Chất Liệu Sản Xuất Chăn Ga Gối Khách Sạn 1-2 Sao

  • Vải để sản xuất cho khách sạn 1-2 sao đa số là vải T250 (60% cotton – 40% poly este)
  • Vải T250 có kiểu sọc 3 cm và trắng trơn

Ga gường khách sạn

Ga giường khách sạn có 2 kiểu :

+ Ga bọc : là Ga được bo 4 góc nệm  và chân ga có bọc chun. Thuận tiện cho công tác bọc ga  – khó khăn cho công tác là ủi phẳng

+ Ga tấm trải : là 1 tấm vải phủ nên nệm và dét dưới nệm ít nhất 20cm vải và vét góc sao cho vuông vắn. Công Tác giặt Là ủi phẳng thuận lợi hơn ga bọc, giá cao hơn vì tốn vải nhiều hơn ga bọc. 

Ga Giường Khách Sạn Nệm Cao 10 Cm

-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (100*200*10Cm)T250

180.000
-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (120*200*10Cm)T250

190.000
-11%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (140*200*10Cm)T250

200.000
-11%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (160*200*10Cm)T250

210.000
-10%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (180*200*10Cm)T250

230.000

Ga Giường Khách Sạn Nệm Cao 15 Cm

-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (100*200*15Cm)T250

190.000
-12%
225.000
-11%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (120*200*15Cm)T250

200.000
-11%
235.000
-11%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (140*200*15Cm)T250

210.000
-11%
245.000
-10%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (160*200*15Cm)T250

220.000
-11%
255.000
-11%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (180*200*10Cm)T250

240.000
-10%
275.000

Ga Giường Khách Sạn Nệm Cao 20 Cm

-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (100*200*20Cm)T250

200.000
-13%
240.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (120*200*20Cm)T250

210.000
-12%
250.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (140*200*20Cm)T250

220.000
-12%
260.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (160*200*20Cm)T250

230.000
-11%
270.000
-9%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (180*200*20Cm)T250

250.000
-11%
290.000

Ga Giường Khách Sạn Nệm Cao 25 Cm

-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (100*200*25Cm)T250

210.000
-12%
250.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (120*200*25Cm)T250

220.000
-10%
260.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (140*200*25Cm)T250

230.000
-10%
270.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (160*200*25Cm)T250

240.000
-10%
280.000
-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ga Giường Khách Sạn (180*200*25Cm)T250

260.000
-9%
299.990

chăn khách sạn

Chăn Khách Sạn 1-2 Sao Có 2 Dạng

Chăn Khách Sạn Dùng Ruột Chăn + Vỏ Chăn

+ Dang này tính thẩm mỹ cao

+ Thuận lợi cho công tác vệ sinh giặt ủi, chỉ cần thay vỏ giặt vỏ,  ruột chăn giặt theo định kỳ

+ Khó khăn về vấn đề đầu tư ban đầu chi phí cao hơn so với loại mền chần gòn sài trực tiếp

+ Phù hợp bốn mùa

Chăn Khách Sạn Chần Gòn Sài Trực Tiếp

+ Công tác Trải giường nhanh gọn, đơn giản không mất thời gian lông ruột vào vỏ

+ Công tác giặt ủi khó khăn hơn khi giặt nguyên cả cái chăn tốn nguyên vật liệu và Năng Suất giặt.

+ Chi Phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với dạng dùng vỏ chăn + ruột chăn

+ Dạng này phù hợp mùa hè, mua thu . Mua đông lạnh không phù hợp

Chăn Khách Sạn Chần Gòn 

-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Mền Chần Bông Khách Sạn (160*200cm) T250

369.990
-9%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Mền Chần Bông Khách Sạn (180*200cm) T250

390.000
-7%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Mền Chần Bông Khách Sạn (200*200cm) T250

430.000
-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Mền Chần Bông Khách Sạn (220*200cm) T250

450.000

Vỏ Chăn Khách Sạn

-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (160*200 Cm)

340.000
-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (180*200cm)

360.000
-10%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (200*200cm)

380.000
-9%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (220*200cm)

405.000
-8%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (180*240cm)

395.000
-7%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (200*240cm)

420.000
-6%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (240*240cm)

450.000
-6%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (220-240cm)

435.000
-6%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (260*240cm)

480.000
-7%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Chăn Khách Sạn Vải T250 (280-240cm)

510.000

Ruột Chăn Hè  Chần Bông 150g/m2

-23%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn (160-200CM)

200.000
-19%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn (180*200cm)

210.000
-19%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn (200*200 CM)

220.000
-17%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 220*200cm

240.000
-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 180*240cm

250.000
-17%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 200-240Cm

260.000
-16%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 220-240Cm

270.000
-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 240-240Cm

280.000
-16%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 260-240cm

290.000
-19%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Hè Khách Sạn 280-240cm

300.000

Ruột Chăn Đông Chần Bông 300g/m2

-14%
250.000
-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột Chăn Đông Khách Sạn (180*200cm)

260.000
-13%
275.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 220*200cm

295.000
-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 180*240cm

290.000
-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 200-240Cm

300.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 220-240Cm

315.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 4-5 SAO

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 240-240Cm

335.000
-9%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 260-240cm

355.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Ruột Chăn Đông Khách Sạn 280-240cm

375.000

Gối Khách sạn

-22%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Gối Khách Sạn Vải T250 (40-60 Bèo Liền)

43.000
-16%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN GIÁ RẺ

Gối Hơi 40*60cm

49.000
-22%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Gối Khách Sạn Vải T250 (50-70 Bao Thư)

43.000
-26%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Vỏ gối trang trí 45*45 cm

65.000
-20%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN GIÁ RẺ

Gối Hơi 50*70cm

60.000
-15%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Gối Khách Sạn Vải T250 (50-70 Bèo Liền)

55.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Ruột gối trang trí ( 45*45cm)

45.000
-9%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Gối Hơi 60-80cm

86.000
-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Gối Khách Sạn Vải T250 (60-80 Bèo Liền)

75.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Vỏ Gối Khách Sạn Vải T250 (60-80 Bao thư)

65.000

tấm bảo vệ nệm - tấm trang trí giường khách sạn

-29%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Tấm trang trí giường khách sạn

200.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Tấm bảo vệ nệm 100*200cm

140.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Tấm bảo vệ nệm 120*200cm

150.000
-14%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Tấm bảo vệ nệm 140*200cm

160.000
-13%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN 2-3 SAO

Tấm bảo vệ nệm 160*200cm

170.000
-12%

CHĂN GA GỐI KHÁCH SẠN

Tấm bảo vệ nệm 180*200cm

180.000

sản Phẩm Chăn Ga gối Nệm Khách Sạn Quan Tâm Khác

Chăn Ga Gối Khách Sạn Giá Rẻ

Chăn Ga Gối Khách Sạn 3 Sao

Chăn Ga gối Khách Sạn 4-5 Sao

Nệm Khách Sạn Giá Xưởng Sản Xuất

BLOG KIẾN THỨC KHÁCH SẠN - du lịch

KIẾN TRÚC KHÁCH SẠN

kinh doanh khách sạn

KINH DOANH KHÁCH SẠN

Nghiệp vụ khách sạn

NGHIỆP VỤ KHÁCH SẠN

setup phòng khách sạn

SETUP PHÒNG KHÁCH SẠN

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI