amenities
amenities
amenities
Amenities Khách Sạn
Amenities

Amenites Bao Bì Giấy Krap

  • Bộ Amenities túi giấy thân thiện môi trường (TTMT) – Krap
  • In ấn logo theo yêu cầu 1-2 màu
  • Giá Bán – Số lượng chi tiết  bên dưới Mô tả sản phẩm
  • Thời gian sản xuất 7-10 ngày từ khi chốt đơn hàng và maket
  • Ship toàn quốc – free ship. Thời gian đi đường 1-4 ngày trên pham vi toàn quốc
  • Made in Việt Nam . Sản Xuất bởi Cường Vinh Phát
  • Maket logo sản phẩm chốt qua zalo 24/7 — Thiết kế free
  • Chân Thành Cảm Ơn Quý Khách!