Amenities - amenity
Amenities
amenities(1)
amenities bao bì giấy krap

Amenites Bao Bì Giấy Krap

  • Bộ Amenities túi giấy thân thiện môi trường (TTMT) – Krap, Vải không dệt,Túi giấy nến trắng…
  • In ấn logo theo yêu cầu 1-2 màu
  • Số lượng chi tiết có trong báo giá bên dưới
  • Thời gian sản xuất 7-12 ngày từ khi chốt đơn hàng và maket
  • Ship toàn quốc – free ship. Thời gian đi đường 1-4 ngày trên pham vi toàn quốc
  • Made in Việt Nam . Sản Xuất bởi Cường VInh Phát
  • Bảng Giá Tham Khảo Amenities tại Đây