amenities khách sạn
amenities
amenities khách sạn

Amenities Bao Bì Hộp Giấy Ivory

  • Bộ Amenities hộp giấy thân thiện môi trường (TTMT) – Invory 230, krap 230 in ofset , ép nhũ kim theo yêu cầu
  • Số lượng chi tiết có trong báo giá bên dưới
  • Thời gian sản xuất 20 – 25 ngày từ khi chốt đơn hàng và maket
  • Ship toàn quốc – free ship. Thời gian đi đường 1-4 ngày trên pham vi toàn quốc
  • Made in Việt Nam . Sản Xuất bởi Cường VInh Phát