Amenities bao bì hộp giấy Ivory

Amenities bao bì hộp giấy Ivory

  • Amenities bao bì hộp giấy invory in ofset + ép kim logo
  • Số lượng tối thiểu : 2.000 sản phẩm
  • Thời gian hoàn thành 3 -10 ngày
  • Bảng giá đồ dùng khách sạn 1-3 sao
  • Bảng giá đồ dùng khách sạn 3-5 sao