amenities

Amenities – Bộ Kim Chỉ

1.250

Amenities – Bộ kim chỉ dùng trong khách sạn

  • Chỉ 7 màu
  • 1 kim khâu
  • 1 kim băng
  • 3 cúc áo
  • In ân theo yêu cầu khách sạn – chất liêu môi trường dạng túi đồng giá
  • Số lượng : 2.000 sp
  • Tặng ngay 10 ml nước hoa (200k)
  • Chính sách mua bán ở dưới phần mô tả