AMENITIES
AMENITIES

Bàn Chải Đánh Răng Khách Sạn

4.500

– Bàn chải nhựa sinh học cước chỉ tơ + Kem hynos 7g

– In ấn logo theo yêu cầu. chất liệu túi thân thiện môi trường krap nâu, túi vải không dệt, túi giấy trắng (giấy nến) đồng giá

– Số lượng in ấn tối thiểu : 2.000 sp. Tặng 10ml nước hoa (200k)

– Thơi gian giao hàng 7-12 ngày từ ngày chôt đơn

– Thơi gian đi đường 1-4 ngày toàn quốc free ship

– Maket sản phẩm thương thảo hợp đồng liên hệ zalo 24/7