Bàn chải khách sạn tiểu chuẩn 4-5 sao

4.800

  • Mẫu mã bao bì in ấn theo maket hợp đồng
  • Bàn chải nhựa Ps trong
  • Cước bàn chải nhọn chỉ tơ 36 chân cước
  • Kem đánh răng 7g  Hynos tiêu chuẩn quốc tế