bàn chải khách sạn bb màng nhôm
bàn chải khách sạn túi màng nhôm
amenities bb nhôm

Bàn Chải Khách Sạn (1-3 sao) Túi Nhôm

1.5002.500

Bao bì môi trường túi nhôm

Số lượng áp dụng : 2.000 sản phẩm mỗi loại

In ấn theo maket ký hợp đồng

Ship free tại hcm. tỉnh khác + phí vận chuyển