bình đựng dầu gội sữa tắm men cát (1)

Bình đựng dầu gội sữa tắm khách sạn CVP

89.000

  • Chất liệu gốm sứ men cát
  • Thể Tích : 250ml
  • Giá bán trực tiếp khách sạn nhà nghỉ là giá sỉ
  • Thể tích : 250ml + vói nhấn Nhựa ABS

Cảm ơn quý Khách

Cho phép đặt hàng trước