Chụp tóc dùng trong khách san 2-5 sao

1.300

In ấn logo theo maket hợp đồng

số lượng áp dụng : 3.000 sp

Bao bì môi trường (krap nâu, vải không dệt)

Ship free HCM, +ship tại địa phương khác