Chụp tóc dùng trong khách sạn bao bì OPP/CPP

1.000

  • Chụp tóc con sâu
  • Bao bì đóng gói OPP/CPP thân thiện
  • Số lượng : 2.000 pcs