Directory (cuốn bìa da thông tin)

179.000

Quyển thông tin dịch vụ
Chất liệu : Simili Màu simili: đen Mã simili: 155
Kích thước:150 x 235 (mm) khổ A5

Logo : Ép kim nhũ vàng

  • Tham khảo giá tại siêu thị dụng cụ khách sạn: Tại Đây