đế lót ly giấy
đế lót ly giấy

Đế lót ly giấy

1.850

In ofset theo maket khách sạn, resort

Kích thước : 90 -100mm (tròn hoặc vuông)

Số lượng : 2.000 sp

Free ship toàn quốc