Drap thun sọc 3cm

130.000

140*200*10cm : 130.000đ

140*200*15cm : 140.000đ

160*200*10cm : 140.000đ

160*200*15cm : 150.000đ

180*200*10cm :150.000đ

180*200*15cm : 160.000

– Số lượng áp dụng : 10 pcs

– ship code toàn quốc