khăn lạnh
khăn lạnh màng ngọc

Khăn lạnh bao bì màng ngọc

450

Khăn lạnh nhà hàng

Kích thước khăn bi : 24*24

In theo yêu cầu số lượng áp dụng : 3.000 sp