Khay đựng ly tách khách sạn

165.000

Khay đựng ly tách khách sạn

Chất liệu : nhưa melamin

Màu sắc : đen

Kích thước : 5.1 inch

  • Tham khảo giá tại siêu thị dụng cụ khách sạnTại Đây