lược giá rẻ

360

Lược giá rẻ

  • Lược khách sạn
  • chất liệu nhưa pp
  • Màu sắc : trắng sữa
  • Bao Bì nilong trong
  • đóng gói : 1.000 pcs / thùng