amenities

Lược Nhựa Sinh Học Bao Bì TTMT

1.400

Lược nhựa sinh học bao bì thân thiện môi trường

SX 100% Tại Việt Nam

In ấn logo theo yêu cầu 1-2 màu. chất liệu bao bì TTMT krap nâu, Nến trắng, vải không dệt đồng giá

Số lượng In ấn : 2.000sp

Thơi gian 10-15 ngày từ ngày nhận cọc. – hàng đi đường 1-4 ngày

Free ship – ship cod

Chính Sách Khách Hàng Dưới Phần Mô Tả