Lược Ps trong túi hoa văn

900

Lược Ps trong túi hoa văn

  • Lược khách sạn
  • chất liệu nhưa ps trong
  • Màu sắc : trong ngà
  • Bao Bì hoa văn
  • đóng gói : 1.000 pcs / thùng