Nước tẩy bền màu vải CVP

12.500

Nước tẩy bền màu vải CVP

  • Đóng can 30 lít
  • Đánh bay mọi vết bẩn
  • Sáng sạch bền màu vải
  • Ứng dụng cho mọi loại màu vải
  • Không hại da tay
  • Mềm vải
  • Đánh bay cáu cặt xà phòng trong máy giặt
Danh mục: