phong bì dùng trong khách sạn

Phòng bì 12*22 cm

999

   • Phòng bì 12*22 cm
   • In ofset 6 màu
   • Giấy for định lượng 100
   • số lượng áp dụng : 2.000 pcs

 

 • 0