Rổ mây đựng amenities

59.000

Rổ mây đựng amenities

Chất liệu đan mây – giả mây

Kích thước : 16 *25 cm

  • Tham khảo giá tại siêu thị dụng cụ khách sạnTại Đây