Amenities
Amenites bao bì vải không dệt
amenities
amenities bao bì giấy krap
amenities bao bì giấy tự hủy
Amenities
Amenities bao bì nhôm

Sơ mướp dùng trong khách sạn

9.999

  • Sơ mướp dùng trong khách sạn
  • Bao bì thân thiện ( túi giấy, túi nhôm, hộp giấy)
  • In ấn logo theo yêu cầu
  • Số lượng : 1000 pcs