Thảm chùi chân khách sạn

28.000

Thảm chùi chân khách sạn

Màu nâu cafe

Kích thước : 40 – 60cm

Trọng lượng : 250g