Lược khách sạn dưới 3 sao

800

Lược bi cán dài

  • Lược khách sạn
  • chất liệu nhưa pp
  • Màu sắc : trắng sữa
  • Bao Bì Opp Hoa Văn
  • đóng gói : 1.000 pcs / thùng