Tăm bông dùng trong khách sạn bao bì môi trường

999

  • Tăm bông 5 cọng
  • Thân nhựa
  • Bao Bì thân thiện môi trường
  • In logo theo yêu cầu
  • số lượng  : 3.000 pcs