Tăm bông dùng trong khách sạn bao bì opp/cpp

799

– bao bì opp/cpp

– Quy Cách : 1.000 pcs /thùng