Bình đựng dầu gội sữa tắm khách sạn

  • Giá bán trực tiếp khách sạn nhà nghỉ là giá sỉ
  • Chất liệu gốm sứ Mén xanh ngọc + Vân Đá vàng kim
  • Thể tích : 250ml + vói nhấn Nhựa ABS

Cảm ơn quý Khách !